Ostatnia Zmiana

Data zawodów: 2022-06-18
Ranga: C
Poziom: C
Zawodników: 14
Typ zawodów: TURNIEJ
Kategoria: OPEN

1 ({{getSeed('UllSVEduRThPRW89')}}) Marcin Cirocki
Rębiska
POL
100.00
2 ({{getSeed('SXNiN0U4M3Y5YXc9')}}) Maurycy Wąsowicz
Gdańsk
POL
82.97
3 ({{getSeed('U01sWXpUQlNRQXc9')}}) Robert Rygiel
Gdańsk
POL
74.22
4 ({{getSeed('UHhaVERUZlRRSmc9')}}) Mateusz Traczyk
Gdańsk
POL
68.19
5 ({{getSeed('dWFjTkh6d244VDg9')}}) Marcin Wilski
Gdańsk
POL
63.50
6 ({{getSeed('cTBpWmdjaEl3L289')}}) Maciej Pałasz
Tczew
POL
59.59
7 ({{getSeed('ZnZONWc0SjN3bHc9')}}) Arkadiusz Pawlak
Gdańsk
POL
56.21
8 ({{getSeed('dkhibWdzcStNY1k9')}}) Przemysław Górski
Gdańsk
POL
53.21
9 ({{getSeed('SnJ1TmdTaFF3YzA9')}}) Krzysztof Migus
Tczew
POL
50.51
10 ({{getSeed('eTlrOFFjY09PUTA9')}}) Michał Rutkiewicz
Gdańsk
POL
48.04
11 ({{getSeed('dEZPb281ek9TeFk9')}}) Artur Bury
Gdańsk
POL
45.77
12 ({{getSeed('Z3plTUl4WEpYbEk9')}}) Ewa Brzozowska
Gdańsk
POL
43.67
13 ({{getSeed('S1l5bVNEQitNaG89')}}) Grzegorz Siegert
Gdańsk
POL
41.71
14 ({{getSeed('bDc4enJ6ekYyZXM9')}}) Nina Karczemna
Gdynia
POL
39.88