Magiczny Turniej Juniorski

Data zawodów: 2012-03-03
Ranga: B+
Poziom: B0
Zawodników: 15
Typ zawodów: TURNIEJ
Kategoria: U13 U15 OU13 OU15 GU13 GU15

1 ({{getSeed('aElCRE1zU3hIYzA9')}}) Bartosz Handschuh
Poznań
POL
365.00
2 ({{getSeed('NFlMU1I5eFhIZ0U9')}}) Oskar Borkowski
Koszalin
POL
286.92
3 ({{getSeed('cWhVQk1xQzZZakU9')}}) Majka Dudzińska
Poznań
POL
242.38
4 ({{getSeed('ZnJoWGFIYUpTWjg9')}}) Gaspar Rybaczewski
Poznań
POL
209.60
5 ({{getSeed('Sk01Z1VBL0tYOUU9')}}) Bartosz Stein
Borówiec
POL
182.97
6 ({{getSeed('RHAwWi9hTGI2Zms9')}}) Mikołaj Kurzawski
Poznań
POL
160.26
7 ({{getSeed('Tmdrc0dQOG9TaDg9')}}) Krzysztof Trębicki
Poznań
POL
140.37
8 ({{getSeed('RmRsR0pCN2dPbUk9')}}) Antoni Kotowski
Zakrzewo
POL
122.67
9 ({{getSeed('RXk0ZmRpUTdocG89')}}) Oskar Maciejewski
Poznań
POL
106.73
10 ({{getSeed('MERRZXFUZXJ5OEk9')}}) Daniel Cieśliński
Poznań
POL
92.29
11 ({{getSeed('R21XSURzUTlGOVU9')}}) Magda Paszkowska
Poznań
POL
79.14
12 ({{getSeed('djFEdGgxaVhTbzg9')}}) Wojciech Andree
Poznań
POL
67.11
13 ({{getSeed('VzBIdUJNNFMyc2s9')}}) Adrianna Gacka
Poznań
POL
56.09
14 ({{getSeed('KzZrUDdBZmVVdkE9')}}) Marcel Teschner
Poznań
POL
45.97
15 ({{getSeed('ZUthVzJHMWJqckU9')}}) Maja Różańska
Poznań
POL
36.66